Har du vårt nye JULETRE?

Årnes Vel er på utkikk etter et juletre som kan pynte opp i sentrum. Vi trenger et tre som er ca 8-10 meter og jevnt og pent. Hvis du har et tre som er egnet ta kontakt på telefon. 95164230 –  Per Stokke 91380148 –  Vidar Nordby

Les mer Har du vårt nye JULETRE?
september 22, 2019

Oppstart av reguleringsarbeid – områderegulering del av Runni, Årnes.

Årnes Vel har følgende kommentarer til det skisseprosjekt som ble presentert: * De fremlagte skisser synes å danne er godt utgangspunkt for videre arbeid. * Den nåværende bygningsmasse på den del av arealet som ligger mellom «offisersmesse» og kirkegård er foreslått revet. Velet er i tvil om dette er riktig. Riving må i tilfelle vurderes […]

Les mer Oppstart av reguleringsarbeid – områderegulering del av Runni, Årnes.
april 30, 2019

Dugnad turstien Høie

Årnes Vel arrangerer dugnad på turstien, Årnes – Høie ONSDAG 24. april fra kl. 17.30. Vi rydder kvist langs stien. Velet sørger for drikke og noe å bite i. Frammøte ved parkeringsplassen midt på stien. Alle som kan. og har lyst, kan være med.

Les mer Dugnad turstien Høie
april 22, 2019

OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR NES KOMMUNE

Årnes Vel har behandlet ovennevnte forslag på sitt styremøte 26.02.2019 og har følgende kommentarer: * Velet er svært betenkt på at området som omfattes av KDP Årnes (fremtidig utbyggingsområde) innsnevres. Dette vil medføre at areal etterhvert blir for lite i forhold til forventet utbygging. Årnes er av både regionale og lokale myndigheter utpekt til å […]

Les mer OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR NES KOMMUNE
februar 26, 2019

Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

Årnes vel behandlet på sitt siste styremøte ovennevnte høringsforslag og har følgende kommentarer: I henhold til overordnede planer og kommuneplan for Nes vil antall innbyggere i område Årnes øke betydelig i årene fremover. Dette medfører at det må tilrettelegges for nærfriluftsliv samt at innbyggerne kan komme ut i naturen rundt Årnes uten at utbygging stenger […]

Les mer Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031
februar 10, 2019

Uttalelse detaljregulering – Drognesjordet – sak 2018/1278

Årnes Vel har behandlet ovennevnte sak på sitt styremøte 23.10.2018. Det ble vedtatt følgende uttalelse: * Som tidligere påpekt er Årnes Vel betenkt på trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg. Det vedtas nye boligområder uten at det foreligger klare planer for hvordan den stadig økende trafikk på veien skal løses. Vi er kjent med eventuell påkobling til […]

Les mer Uttalelse detaljregulering – Drognesjordet – sak 2018/1278
november 8, 2018