24. mai 2024

Ekstraordinært årsmøte 07. feb. 2024

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2024

Velkommen til ekstraordinært årsmøte

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE AVHOLDES

Onsdag 07. februar 2024 kl. 19.00 – Raumnes & Årnes ILs klubbhus

Saksliste:

Sak 1

Konstituering

       • Godkjennelse av innkalling
       • Valg av møteleder
       • Valg av referent
       • Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2

       • Kjøp av eiendom Silovegen 4-6, innebærer kjøp av Årnes Rør AS, og finansiering av dette.

Årnes 19. januar 2024

Årnes Vel

 

Styret framlegg i sak 2 ekstraordinært årsmøte.

Kjøp av eiendom i Silovegen 4-6 med grense inntil vellets nåværende eiet areal.
Styret i Årnes Vel har over en lengre periode vurdert og behandlet dette i styret.
Med tanke på fremtidig utvikling av Årnes nord og muligheten som dette gir Årnes Vel til å være med og utvikle området, har styret enstemmig gått inn for å finne en løsning for et oppkjøp av de aktuelle eiendommer.

Et kjøp innebærer at Årnes Vel kjøper alle aksjene i Årnes Rør AS som er dagens eier av gården. Kjøpet finansieres med lån fra Aurskog Sparebank og bruk av egen opptjent kapital.

Historisk sett er det i Årnes Vels ånd å være med som en aktiv utvikler av Årnes sentrum.

Saksdokumenter kan lastes ned her:
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2024
Salgsoppgave~Silovegen4A-6