Dugnad Årnestangen

Årnes Vel vil takke alle som møte opp med pågangsmot og godt humør under dugnaden onsdag 26. april. Med god lagånd og innsatsvilje, og med håndverksmessig god og varm grillmat, ble det gjort en god ryddejobb på Tangen i løpet av noen timer arbeid denne kvelden. En stor takk til alle oppmøtte! Styre

Les mer Dugnad Årnestangen
april 21, 2017

Høringssvar vedr. fremtidig sykehustilhørighet for Nes kommune.

Årnes Vel, som repr. vel 600 husstander i Årnes-området, har på sitt styremøte den 04.04.2017 behandlet ovennevnte sak og ønsker å komme med følgende høringssvar: Kongsvinger sykehus overføres til Helse Sør-Øst og underlegges A-hus som egen enhet. Det gås opp en arbeidsfordeling mellom de to sykehusene om hvem som skal ha ansvar for ulike oppgaver. […]

Les mer Høringssvar vedr. fremtidig sykehustilhørighet for Nes kommune.
april 10, 2017

Uttalelse vedr. Nes kommunes plattform for helhetlig frivillighetspolitikk

Årnes Vel har behandlet høringsutkastet på sitt styremøte 4. april og har følgende kommentarer: Som det blir påpekt i høringsutkastet har allerede Nes kommune en meget aktiv frivillig sektor med et bredt spekter av aktiviteter. Her er det ikke snakk om å “finne opp hjulet pånytt”, men heller videreutvikle det gode samarbeidet som er mellom […]

Les mer Uttalelse vedr. Nes kommunes plattform for helhetlig frivillighetspolitikk
april 4, 2017

Uttalelse verd. Nes kommunes plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

Nes komm. Saksnr. 2016/1291. Årnes Vel har behandlet ovennevnte høringsutkast. Vi ønsker å påpeke visse fokusområder som velet ser på som svært viktig i forbindelse med å utvikle Årnes-området til et godt og attraktivt område for stedets innbyggere. Følgende påpekes: a) Planene for Campus Nes må videreføres. Dette er den eneste naturlige utvikling på sikt […]

Les mer Uttalelse verd. Nes kommunes plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030
april 4, 2017