Oppstart av reguleringsarbeid – områderegulering del av Runni, Årnes.

Årnes Vel har følgende kommentarer til det skisseprosjekt som ble presentert: * De fremlagte skisser synes å danne er godt utgangspunkt for videre arbeid. * Den nåværende bygningsmasse på den del av arealet som ligger mellom “offisersmesse” og kirkegård er foreslått revet. Velet er i tvil om dette er riktig. Riving må i tilfelle vurderes […]

Les mer Oppstart av reguleringsarbeid – områderegulering del av Runni, Årnes.
april 30, 2019

Dugnad turstien Høie

Årnes Vel arrangerer dugnad på turstien, Årnes – Høie ONSDAG 24. april fra kl. 17.30. Vi rydder kvist langs stien. Velet sørger for drikke og noe å bite i. Frammøte ved parkeringsplassen midt på stien. Alle som kan. og har lyst, kan være med.

Les mer Dugnad turstien Høie
april 22, 2019