Manglede svar på undersøkelsen om mobil og internettdekning

Arbeidsutvalget har vært i møte med kommunen. De jobber med å få ferdig kart som viser resultatet av spørreundersøkelsen. Det ble opplyste at på grunn av tidspress og andre oppgaver, klarte de ikke å få saken klar til kommunestyremøte før ferien, men at de muligens kunne gi en muntlig orientering. De satser på å legge den fram […]

Les mer Manglede svar på undersøkelsen om mobil og internettdekning
juni 22, 2016

Uttalelse til: Detaljreguleringsplan for Raumnes Brygge

Årnes Vel ønsker å komme med følgende kommentarer til detaljreguleringsplanen for Raumnes Brygge: Byggehøyde på 6-7 etasjer eller høyere. Vi er prinsipielt ikke imot at det bygges høyere enn 4 etasjer på Årnes. Men vi er betenkt på at det nå fremmes enkeltsaker uten at disse sees som ledd i en helhetlig plan. Dvs. på […]

Les mer Uttalelse til: Detaljreguleringsplan for Raumnes Brygge
juni 1, 2016