19. juli 2024

Manglede svar på undersøkelsen om mobil og internettdekning

Arbeidsutvalget har vært i møte med kommunen. De jobber med å få ferdig kart som viser resultatet av spørreundersøkelsen.
Det ble opplyste at på grunn av tidspress og andre oppgaver, klarte de ikke å få saken klar til kommunestyremøte før ferien,
men at de muligens kunne gi en muntlig orientering.
De satser på å legge den fram til første møte etter ferien, som er i begynnelsen av september.