Årnes Vel ønsker å vite hva de politiske partier mener om ny barneskole

Den 22.8.16 inviterte Årnes Vel alle partier til å komme med sine synpunkter om bygging av ny barneskole på Årnes. Senterpartiet og De grønne møtte ikke opp. Det ble en rolig og til tider hyggelig kveld med deltagere fra V, H, FrP, Ap og SV tilstede. Representantene fra H og SV var de som hadde klarest […]

Les mer Årnes Vel ønsker å vite hva de politiske partier mener om ny barneskole
september 22, 2016

Info om mobil og bredbåndsdekningen i Nes.

Oppsummering av saken så langt Den 18. august ble de avholdt et møte mellom representanter fra kommunen og «prosjektgruppa» fra velforeningene i Nes på Rådhuset, hvor det ble gitt en status så langt og veien videre ble diskutert. Status. Spørreundersøkelsen som vi hadde i mai resulterte i ca. 2.500 besvarelser. Håpet var at kommunen skulle […]

Les mer Info om mobil og bredbåndsdekningen i Nes.
september 22, 2016

Undergangen inn til Årnes, rundkjøring og rekkverk over brua

Årnes Vel har sendt følgende brev til Akershus Fylkeskommune: Undergangen ved innkjøring til Årnes, bru/rundkjøring, og rekkverk over Årnes brua Hei. Denne undergangen framstår ikke som en pen undergang sett fra brua. Undergangen er flere ganger gjennom mange år fått skader etter at biler med høy last har uønsket truffet undergangen og denne har preg […]

Les mer Undergangen inn til Årnes, rundkjøring og rekkverk over brua
september 22, 2016