24. mai 2024

Info om mobil og bredbåndsdekningen i Nes.

Oppsummering av saken så langt

Den 18. august ble de avholdt et møte mellom representanter fra kommunen og «prosjektgruppa» fra velforeningene i Nes på Rådhuset,
hvor det ble gitt en status så langt og veien videre ble diskutert.

Status.

 • Spørreundersøkelsen som vi hadde i mai resulterte i ca. 2.500 besvarelser. Håpet var at kommunen skulle ha utarbeidet et saksfremlegg for
  kommunestyret før ferien, men på grunn av andre presserende oppgaver rakk de ikke det.
 • Imellomtiden har kommunen utarbeidet et dekningskart med grunnlag av svarene som kom inn, og dette kartet viser hvor de forskjellige
  leverandørene har dårlig eller ingen dekning.

 

Veien videre.

 • Få i stand et møte med bla. Telenor og Telia på mobilsiden. På bredbåndsiden i tillegg til de nevnte Canal Digital, Eidsiva, Hafslund og eventuelt andre.
 • Det må søkes om økonomiske midler i budsjettet for 2017.
 • Sjekke med Nord-Odal kommune for å høre hva de har gjort.
 • Ta kontakt med Dekningsspesialisten for å høre hva de eventuelt kan bistå med, og undersøke med de kommuner hvor Dekningsspesialisten har vært engasjert.

Den 12. september hadde representanter fra kommunen og «prosjektgruppa» til velforeningene et møte med Dekningsspesialisten på Rådhuset.

Dekningsspesialisten:

 • Ble opprettet i 2014, av tidligere ansatte fra Telenor, Telia etc.
 • De kan bistå kommunen mot teleoperatørene, hvis det er ønskelig.
 • Virker som vi er godt forberedt pga. bla brukerundersøkelsen.
 • Det kan søkes om tilskudd fra Nasjonale myndigheter som deles ut hvert år, søknadsfrist er i juni.
 • De kan reise rundt i Nes og peile forholdene slik at dekningskartet blir enda bedre og dette vil gi oss bedre informasjon ovenfor leverandørene, og hvordan ser dekningsblokkene ut i virkeligheten.
 • Kan komme med forslag for utbedring av nettet ovenfor leverandør og kommunen.Vi ble enige om at Dekningsspesialisten skulle foreta en måling av forholdene langs veier i Nes i løpet av uke 37 og om mulig fremlegge en rapport, som kunne presenteres på kommunestyremøte den 20. september.Det er også kommunen som eventuelt må inngå samarbeidsavtale med Dekningsspesialisten og hva som skal inngå i den.
 • I kommunen er det tverrpolitisk ønske om bedret mobilitetsdekning.

Den 20. september orienterte Arild Skogholt kommunestyremøte om status for mobil- og bredbåndsdekningen i Nes. Det kom inn ca. 2.500 svar på brukerundersøkelsen, som tilsvarer ca. 25% av befolkningen. Han roste velforeningene og sa at vi hadde bistått kommunen med kunnskap og at vi hadde stått på.
For å verifisere undersøkelsen tok kommunen kontakt med Dekningsspesialisten for å få et bedre grunnlag for beslutning.
Dekningsspesialisten har utarbeidet en rapport, og den bekrefter stort sett resultatene av spørreundersøkelsen.
Kenneth Brødreskift fra Dekningsspesialisten tok en rask gjennomgang av rapporten.
Kommunen og Dekningsspesialisten vil utarbeide en plan og mulig løsningsforslag, før de går i dialog med teleoperatørene.
Det er også økonomi i dette, som må behandles i kommunen.
Kommunen kan søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet(NKOM) om økonomisk bistand, søknadsfristen for 2016, var 10 mai.