Protokoll fra Årsmøte for driftsåret 2016

Protokoll Årsmøte i Årnes Vel, 21. mars 2017 Sted:           Peking Palace, Årnes Tilstede:      15 medlemmer Sak 1. Konstituering Innkallingen ble enstemmig godkjent. Finn Egil Kverme ble valgt til møteleder. Grethe Kverme ble valgt til referent. Elisabeth Bråtner og Nils Martinsen ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen. Sak 2. Årsmelding: Vidar Nordby la fram […]

Les mer Protokoll fra Årsmøte for driftsåret 2016
mars 30, 2017

Møte med Nes kommune for oppdatering vedrørende bedring av mobil- og bredbåndsdekning

I møtet med kom det fram at kommunen vil be aktuelle tilbydere om å undersøkes om konfigurasjonen til allerede eksisterende mobilmaster kan bedres slik at de kan dekke større områder. Et godt eksempel vil her være sentrale områder på Årnes, som dekkes av flere master, samtidig som det er store huller i dekningen. For fiber- […]

Les mer Møte med Nes kommune for oppdatering vedrørende bedring av mobil- og bredbåndsdekning
mars 9, 2017