Årnes Vel

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Velet eier og drifter de to forretningsgårdene Velgården og Bjørkheim. Velet eier også et par tomter i nærheten til eiendommene i sentrum.

Les mer Årnes Vel
juli 28, 2016