Uttalelse kommunedelplan Årnes

SAKSNR. 2016/1109 KOMMUNEDELPLAN FOR ÅRNES. Årnes Vel ønsker å fremme nedennevnte høringsinnspill i forbindelse med kommunedelplan for Årnes. Innledningsvis vil vi henlede på at dette er en plan som skal være for perioden 2018-2040. Den bør derfor ha et langsiktig perspektiv i sitt innhold. Velet mener at dette ikke er tilfelle på flere punkter og […]

Les mer Uttalelse kommunedelplan Årnes
mai 24, 2018

Oppstart av planvedlikehold av gjeldende kommuneplan i Nes og offentlig ettersyn av planprogram – saksnr. 2018/1041.

Styret i Årnes vel har behandlet saken i sitt styremøte 08.05. Vi forbeholder oss muligheten til å komme tilbake med våre synspunkter senere i prosessen, men har innledningsvis følgende kommentarer: Vi leverer et omfattende høringsinnspill i forbindelse med KDP for Årnes og forutsetter at disse synspunkter også ivaretas i kommuneplan for Nes. Spesielt er vi […]

Les mer Oppstart av planvedlikehold av gjeldende kommuneplan i Nes og offentlig ettersyn av planprogram – saksnr. 2018/1041.
mai 19, 2018