OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR NES KOMMUNE

Årnes Vel har behandlet ovennevnte forslag på sitt styremøte 26.02.2019 og har følgende kommentarer: * Velet er svært betenkt på at området som omfattes av KDP Årnes (fremtidig utbyggingsområde) innsnevres. Dette vil medføre at areal etterhvert blir for lite i forhold til forventet utbygging. Årnes er av både regionale og lokale myndigheter utpekt til å […]

Les mer OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR NES KOMMUNE
februar 26, 2019

Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

Årnes vel behandlet på sitt siste styremøte ovennevnte høringsforslag og har følgende kommentarer: I henhold til overordnede planer og kommuneplan for Nes vil antall innbyggere i område Årnes øke betydelig i årene fremover. Dette medfører at det må tilrettelegges for nærfriluftsliv samt at innbyggerne kan komme ut i naturen rundt Årnes uten at utbygging stenger […]

Les mer Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031
februar 10, 2019