Utalelse Saksnr. 2018/306-1 Navnesak, sideveger til Evangvegen

Styret i Årnes Vel behandlet navnesak på sitt styremøte tirsdag 20.02.  Vi har følgende kommentar: Bruk av Fjuk på disse vegene anser vi som villedende. Selv om området i sin tid har tilhørt gården Fjuk mener vi bestemt at det som nå betegnes som området Fjuk ligger lenger frem på Øvre Hagaveg, enn det området […]

Les mer Utalelse Saksnr. 2018/306-1 Navnesak, sideveger til Evangvegen
februar 22, 2018

Årsmøte

Avholdes tirsdag 20 mars 2018 kl. 19.00 på Peking Palace Restaurant i Velgården. Årsberetningen er tilgjengelig på Årnes Vel sin nettside, facebook og i garnbutikken i Velgården fra 17.mars. Etter årsmøte blir det medlemsmøte med orientering om aktuelle vel saker.

Les mer Årsmøte
februar 21, 2018