INNSPILL DETALJREGULERING FOR B-F 6-8, FJUK

  Årnes Vel, som har mange medlemmer i det berørte område, ønsker å komme med følgende kommentarer: 1. Vi støtter fullt ut innspillet fra Fjuk Boforening (Tilsvar B_F68 Fjuk fra Fjuk Boforening 9.1.2020). 2. Velet har i flere år kommentert den bekymringsfulle trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg. Langs denne veien foregår nå en omfattende utbygging (f.eks. […]

Les mer INNSPILL DETALJREGULERING FOR B-F 6-8, FJUK
januar 9, 2020