16. april 2024

INNSPILL DETALJREGULERING FOR B-F 6-8, FJUK

 

Årnes Vel, som har mange medlemmer i det berørte område, ønsker å komme med følgende kommentarer:

1. Vi støtter fullt ut innspillet fra Fjuk Boforening (Tilsvar B_F68 Fjuk fra Fjuk Boforening 9.1.2020).

2. Velet har i flere år kommentert den bekymringsfulle trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg. Langs denne veien foregår nå en omfattende utbygging (f.eks. Drognes-jordet, Evangtunet, fortetting på Fjuk samt på Fjellfoten). Dette medfører en økende trafikkmengde langs veien og spesielt i krysset ved bensinstasjonen. Vi er kjent med at det foreligger planer om en løsning (tilkobling i rundkjøring), men det haster med å gjennomføre denne løsningen eller andre alternativer.

3. Et alternativ som kan avlaste trafikken noe inn mot sentrum er å lage en undergang under jernbanen ved Gorolund. Denne kunne ta av i ny-anlagt rundkjøring nederst i Fjukbakken og inn på veien til Evangtunet og så under jernbanen. At denne undergangen blir så lav i forhold til vannstand i Glomma slik at denne i perioder ville bli fylt av vann synes velet er et dårlig motargument. Den vil tross alt være stengt kun få uker i året. Alternativt kunne undergangen etableres noe nærmere sentrum da den da kommer høyere i terrenget.

Årnes, 09.01.2020.