24. mai 2024

Utalelse Saksnr. 2018/306-1 Navnesak, sideveger til Evangvegen

Styret i Årnes Vel behandlet navnesak på sitt styremøte tirsdag 20.02.

 Vi har følgende kommentar:
Bruk av Fjuk på disse vegene anser vi som villedende. Selv om området i sin tid har tilhørt gården Fjuk mener vi bestemt at det som nå betegnes som området Fjuk ligger lenger frem på Øvre Hagaveg, enn det området Evang gjør.
Dette vises bl.a. ved at sletta etter bakken i alle år har hatt betegnelsen Fjuksletta. På samme måte er navnet Evang innarbeidet som et stedsnavn for det området som det her skal navnsettes veier på. Vi vil derfor foreslå at veiene som begynner med Fjuk endres til:

  • Evangtunet
    Evangsvingen
    Evangsletta

 

Årnes, 21.02.2018
Årnes Vel v/styre