19. juli 2024

Årnes Vel

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
Velet eier og drifter de to forretningsgårdene Velgården og Bjørkheim.
Velet eier også et par tomter i nærheten til eiendommene i sentrum.