24. mai 2024

Årnes Vel ønsker å vite hva de politiske partier mener om ny barneskole

Den 22.8.16 inviterte Årnes Vel alle partier til å komme med sine synpunkter om bygging av ny barneskole på Årnes.
Senterpartiet og De grønne møtte ikke opp.

Det ble en rolig og til tider hyggelig kveld med deltagere fra V, H, FrP, Ap og SV tilstede.
Representantene fra H og SV var de som hadde klarest melding om at det hastet ny barneskole på Årnes og mente at dette
burde prioriteres. FrP mente at de hadde god tid på å vurdere situasjonen, i og med at Østgård hadde kapasitet da de så på Årnes, Fjellfoten
og Østgård som en krets. V hadde til dels samme oppfatning, men vektla at Østgård hadde kvaliteter som ingen andre kunne måle seg med og burde bevares.
Representanten fra Ap mente at ny 1-10 skole på Oppaker måtte komme først, men poengterte at dette var hans egen menig,
da partiet ikke hadde gjort opp sin mening om saken. Alle var enige om at nåværende barneskole på Årnes ville bli for liten på sikt.
Spørsmålet er; når vil det skje!!??