21. juni 2024

Høringssvar vedr. fremtidig sykehustilhørighet for Nes kommune.

Årnes Vel, som repr. vel 600 husstander i Årnes-området, har på sitt styremøte den 04.04.2017 behandlet ovennevnte sak og ønsker å komme med følgende høringssvar:

  • Kongsvinger sykehus overføres til Helse Sør-Øst og underlegges A-hus som egen enhet.
  • Det gås opp en arbeidsfordeling mellom de to sykehusene om hvem som skal ha ansvar for ulike oppgaver.
  • Nes kommune overføres til A-hus, men innbyggerne bruker Kongsvinger sykehus der dette er naturlig ut fra arbeidsfordelingen mellom de to sykehusene.
  • Ut fra org.messig tilknytning vil dette medføre at alle pasienter som ikke kan behandles på Kongsvinger sykehus, p.g.a. mangel på faglig kompetansen, overføres til A-hus.

Dette vil skape en god samhandling mellom de 2 sykehusene til glede for innbyggerne i Nes.

Årnes Vel