24. mai 2024

Uttalelse verd. Nes kommunes plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

Nes komm. Saksnr. 2016/1291.

Årnes Vel har behandlet ovennevnte høringsutkast.

Vi ønsker å påpeke visse fokusområder som velet ser på som svært viktig i forbindelse med å utvikle Årnes-området til et godt og attraktivt område for stedets innbyggere.

Følgende påpekes:

a) Planene for Campus Nes må videreføres. Dette er den eneste naturlige utvikling på sikt i forhold til å etablere et attraktivt idretts- og rekreasjonsområde. Fraflytting av nåværende idrettsområder (Årnes stadion) vil åpne opp for attraktiv boligbygging i nærområde til sentrumskjernen.

b) I den videre utvikling av Årnes må det sikres at det etableres grønt soner som gjør det mulig for mennesker å bevege seg ut i friområder uten å bli hindret av bebyggelse eller andre hindringer.

c) Området langs Glomma fra bryggeområdet til Hennisand må i størst mulig grad bevares som et rekreasjonsområde for stedets innbyggere der det kan utøves ulike former for nærfriluftsliv.

Årnes Vel