19. juli 2024

TURSTIEN Årnes Brygge – Høie MØRKLAGT Store kostnader

Etter uværet “Hans” har lysene på turstien vært mørke.
Det er store kostnader knyttet til utbedring av alle feil som har oppstått.
Det elektriske utstyret som styrer lyset ble fylt med vann.
Det er feil på 80% av all installasjon langs stien hvor koblingspunkter er ødelagt etter å har vært fylt med slam og grus.
Det jobbes med å finne muligheter for utbedringer.
Vi gjør hva vi kan for å få lyset snarest mulig tilbake igjen på den populære stien.