21. juni 2024

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 26. JUNI 2023

Saksdokumentet kan lastes ned her.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2023

Velkommen til ekstraordinært årsmøte

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE AVHOLDES

Mandag 26. juni 2023 kl. 19.00 – Raumnes & Årnes ILs klubbhus

Saksliste:

Sak 1
Konstituering

  • Godkjennelse av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2

Makeskifte av eiendomsparseller mellom Årnes Blomster AS
og Årnes Vel.

Årnes 09. Juni 2023

Årnes Vel

Styret framlegg i sak 2 ekstraordinært årsmøte.

Årnes Blomster AS, ved Torbjørn Tangen, har kommet med et ønske om å bytte deler av eiendomsgrunn med Årnes Vel for å oppføre et tilbygge på egen bygning.

Årnes Vel eier i dag deler av grunnen der trapp til Årnes Blomster AS står. Dette er et område som velet i dag ikke har muligheter til å benytte på noen måte. Området utenfor trappa benyttes i dag som utstilling/salgsområde av Årnes Blomster AS.

Styret i velet hadde denne sak til behandling på styremøte den 6. juni d.å. sak nr. 27-23 og stiller seg positive til makeskifte/grensejustering på gjensidige 33,7 m2. fra gnr 168 bnr 42 Årnes Blomster AS til Årnes Vel og gnr 168 bnr 29 Årnes Vel til Årnes Blomster AS.

For å kunne gjennomføre et makeskifte/grensejustering må styret har, ifølge vedtektene § 10.3 fullmakt fra et årsmøte, eller et ekstraordinært årsmøte, med 2/3 flertall av fremmøtte.

Denne skisse viser dagen grenser.

Skisser viser hva som forslått som makeskifte.
Rødt område (33,7m2) fra Årnes Vel 168/29 til Årnes Blomster AS 168/42
Blått område (33,7m2) fra Årnes Blomster AS til Årnes Vel 168/29

Oppmålinger gjort av Nes kommune.

 

Evt. nye eiendomsgrenser etter makeskifte