21. juni 2024

Støtte til reparasjon av lyset på turstien Brygga – Høie

Vi trenger din støtte til å dekke noe av kostnadene knyttet til utbedringer etter HANS.
Utstyr har blitt ødelagt og reparasjoner på over 200 000 i første omgang er nødvendig.
Vi i Årnes Vel ønsker å få lysene tilbake igjen på turstien raskest mulig, til glede for de av dere som bruker stien ofte på kvelden.
Vi har spurt Nes kommune om hjelp, men de har ikke midler til å hjelpe oss i sine budsjetter.

Du kan gi ditt bidrag på denne linken her: spleis.no/turstienårnes

På forhånd takk for hjelpen!