Uttalelse detaljregulering – Drognesjordet – sak 2018/1278

Årnes Vel har behandlet ovennevnte sak på sitt styremøte 23.10.2018. Det ble vedtatt følgende uttalelse: * Som tidligere påpekt er Årnes Vel betenkt på trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg. Det vedtas nye boligområder uten at det foreligger klare planer for hvordan den stadig økende trafikk på veien skal løses. Vi er kjent med eventuell påkobling til […]

Les mer Uttalelse detaljregulering – Drognesjordet – sak 2018/1278
november 8, 2018

Undergangen ved Årnes bru og Årnes Stasjon

Årnes vel har etter å ha rettet en henvendelse til Jernbaneverket vedrørende jernbaneundergangen ved Årnes bru, avholdt en befaring 1.nov. 2016 sammen med 2 fra jernbaneverket og 1 representant fra Nes kommune. Undergangen framstår som lite pen fra begge sider, da det er murpuss som flasser av, og det er mange sprekker i betongen. Sikkerheten […]

Les mer Undergangen ved Årnes bru og Årnes Stasjon
november 1, 2016

Velets uttalelse om TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 -2019

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 -2019 Offentlig ettersyn Årnes Vel behandlet i sitt styremøte 04.10.2016 ovennevnte plan. Vi gjentar nedenfor noen av de punkter som vi meldte inn allerede i forrige plan for perioden 2013-2016. I tillegg har vi noen nye punkter. Utsendt plan er, i likhet med forrige plan, et godt dokument for Nes kommune. Siden den […]

Les mer Velets uttalelse om TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 -2019
oktober 24, 2016

Undergangen inn til Årnes, rundkjøring og rekkverk over brua

Årnes Vel har sendt følgende brev til Akershus Fylkeskommune: Undergangen ved innkjøring til Årnes, bru/rundkjøring, og rekkverk over Årnes brua Hei. Denne undergangen framstår ikke som en pen undergang sett fra brua. Undergangen er flere ganger gjennom mange år fått skader etter at biler med høy last har uønsket truffet undergangen og denne har preg […]

Les mer Undergangen inn til Årnes, rundkjøring og rekkverk over brua
september 22, 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013 -2017

NES KOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING OG KULTUR POSTBOKS 114, 2151 ÅRNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013 -2017 Offentlig ettersyn Årnes Vel har følgende  kommentarer og forslag til tiltak med tillegg til tidligere uttalelse. Utsendt plan er et godt dokument for Nes kommune, men Årnes Vel mener Årnes som bygdesenter må prioriteres bedre i forslaget. Det er stor trafikk til sentrum, […]

Les mer TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013 -2017
august 25, 2014