24. mai 2024

Undergangen ved Årnes bru og Årnes Stasjon

Årnes vel har etter å ha rettet en henvendelse til Jernbaneverket vedrørende jernbaneundergangen ved Årnes bru, avholdt en befaring 1.nov. 2016 sammen med 2 fra jernbaneverket og 1 representant fra Nes kommune.

Undergangen framstår som lite pen fra begge sider, da det er murpuss som flasser av, og det er mange sprekker i betongen. Sikkerheten er også et spørsmål.

Representantene fra jernbaneverket kunne opplyse om at undergangen hadde en kontroll i 2014 og det var mindre mangler som var avdekket.

Etter 2014 så har det blitt noe flere sprekker og mindre betongbiter har begynt å faller av.

Representantene fra jernbaneverket var enige i at undergangen i dag ikke er pen, og vil foreslå til overordnet myndighet at det settes av midler til et generelt vedlikehold.

Dette vil medføre spekking av sprekker og diverse murarbeid. Videre vil det bli foreslått at det utføres malingsarbeid på begge sider av undergangen, og at stolpene males.

Så håper Årnes Vel at dette arbeidet kan utføres til året.

 

Lyset i undergangen er ikke bra, og bidrar til dårligere sikkerhet ved fotgjengerovergangen.

Nes kommune retter en henvendelse til statens vegvesen om disse forhold, slik at det forhåpentligvis kommer på plass bedre lys etter hvert.

Jernbaneverkets representanter vil nå, etter vår henvendelse, se på en bedre og sikrere løsning for passasjerer ved Årnes stasjon ved av- og påstigning til togene.