Utalelse Saksnr. 2018/306-1 Navnesak, sideveger til Evangvegen

Styret i Årnes Vel behandlet navnesak på sitt styremøte tirsdag 20.02.  Vi har følgende kommentar: Bruk av Fjuk på disse vegene anser vi som villedende. Selv om området i sin tid har tilhørt gården Fjuk mener vi bestemt at det som nå betegnes som området Fjuk ligger lenger frem på Øvre Hagaveg, enn det området […]

Les mer Utalelse Saksnr. 2018/306-1 Navnesak, sideveger til Evangvegen
februar 22, 2018

Uttalelse til: Detaljreguleringsplan for Raumnes Brygge

Årnes Vel ønsker å komme med følgende kommentarer til detaljreguleringsplanen for Raumnes Brygge: Byggehøyde på 6-7 etasjer eller høyere. Vi er prinsipielt ikke imot at det bygges høyere enn 4 etasjer på Årnes. Men vi er betenkt på at det nå fremmes enkeltsaker uten at disse sees som ledd i en helhetlig plan. Dvs. på […]

Les mer Uttalelse til: Detaljreguleringsplan for Raumnes Brygge
juni 1, 2016

Uttalelse om Fysark-gården – saksnummer 2014/2369 (Nes Kom.)

Det henvises til vårt tidligere uttalelse av 06.12.2014. Saken har på nytt vært behandlet i vårt styre den 29.06.2015 og vi har følgende bemerkninger/konkretiseringer: Trafikksituasjonen i Årnes-området blir verre for hver måned som går. At kommunen hyppig godkjenner nye utbygginger uten at det skjer noen planlegging av hvordan trafikksituasjonen skal løses anser Årnes vel som […]

Les mer Uttalelse om Fysark-gården – saksnummer 2014/2369 (Nes Kom.)
juli 1, 2015