21. juni 2024

Uttalelse om Fysark-gården – saksnummer 2014/2369 (Nes Kom.)

Det henvises til vårt tidligere uttalelse av 06.12.2014.

Saken har på nytt vært behandlet i vårt styre den 29.06.2015 og vi har følgende bemerkninger/konkretiseringer:

  • Trafikksituasjonen i Årnes-området blir verre for hver måned som går. At kommunen hyppig godkjenner nye utbygginger uten at det skjer noen planlegging av hvordan trafikksituasjonen skal løses anser Årnes vel som meget alarmerende. Her må det snarest arbeides med løsninger på kort og lang sikt.
  • Til tross for at bygget nå er redusert fra 7 til 6 etasjer er vi betenkt på høyden dette bygget vil få i forhold til omkringliggende bebyggelse. Det bygges nå nye blokker på Drognesjordet i 4 etasjer. For øvrig vil bygget være omkranset av bygg på 2 etasjer og villaer. Etter vår mening vil dette bygget på 6 etasjer ikke passe inn i området verken arkitektonisk eller visuelt.

Årnes, 30.06.2015.