Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

Årnes vel behandlet på sitt siste styremøte ovennevnte høringsforslag og har følgende kommentarer: I henhold til overordnede planer og kommuneplan for Nes vil antall innbyggere i område Årnes øke betydelig i årene fremover. Dette medfører at det må tilrettelegges for nærfriluftsliv samt at innbyggerne kan komme ut i naturen rundt Årnes uten at utbygging stenger […]

Les mer Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031
februar 10, 2019

VÅR UTTALELSE OM FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR 2017-2040

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR 2017 – 2040 Uttalelse fra Årnes Vel levert Nes kommune 2016/2135. Ungdomsskolekretser.                                                                                           Årnes Vel støtter den ungdomsskolemodellen man nå har lagt opp til med en ungdomsskole på Runni og en i Vormsund. Årnes Vel støtter også at elever fra Fjellfoten, Østgård, Årnes og Framtun/Auli sender sine elever til Runni skole, og at de […]

Les mer VÅR UTTALELSE OM FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR 2017-2040
januar 28, 2017

Årnes Vel ønsker å vite hva de politiske partier mener om ny barneskole

Den 22.8.16 inviterte Årnes Vel alle partier til å komme med sine synpunkter om bygging av ny barneskole på Årnes. Senterpartiet og De grønne møtte ikke opp. Det ble en rolig og til tider hyggelig kveld med deltagere fra V, H, FrP, Ap og SV tilstede. Representantene fra H og SV var de som hadde klarest […]

Les mer Årnes Vel ønsker å vite hva de politiske partier mener om ny barneskole
september 22, 2016