21. juni 2024

UTTALELSE OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID DROGNESJORDET BK11 og BK12, plan ID 903

Årnes Vel har behandlet oversendte infobrev om oppstart av reguleringsplanarbeid Drognesjordet BK11 og BK12, plan ID 903
som sak 32/22 med følgende uttalelse:

Årnes Vel synes det er positivt med videre utvikling av dette området.

Som tidligere påpekt så er Årnes Vel likevel betenkt på trafikkavviklingen på Øvre Hagaveg. Det er for tiden stor utbygging på Fjellfoten, og på Fjuk er det også planlagt noe mer bebyggelse. Utbyggingen på Evangtunet bidrar også til mer trafikk på veien.

I tidligere planer er det planlagt undergang under jernbanen ved Evang/Gorolund, som vil gi adkomst til Nedre Hagaveg. Disse planer bør nå følges opp da det er fullt mulig å etablere en undergang tilpasset vannstand i Glomma til enhver tid. (se til Kongsvinger)

Årnes Vel har også tidligere påpekt nødvendigheten av en gang og sykkelveg over jordet og fram til turstien Årnes-Dragsjøhytta.Det er allerede tråkket sti over Drognesjordet, og det anbefales at utbyggere går i dialog med grunneier om en snarlig løsning og etablering av gangvei.. Det bør også settes opp lysmaster samtidig.