21. juni 2024

Spørreundersøkelse om mobil- og bredbåndsdekning i Nes

Spørreundersøkelsen er nå ute, både som papirutgave i posten og som web-basert undersøkelse.
Den elektroniske versjonen har ligget ute en ukes tid og det har kommet inn en del svar, selv om dette ikke er så mange som vi hadde håpet.
Dette skyldes kanskje at ikke alle leser Raumnes og kanskje heller ikke er på Facebook
Vi ber om at alle svarer på undersøkelsen, uansett hvilken dekning det er på stedet der du bor. Alle svar er viktige.

Svarfrist for undersøkelsen er 20 mai.

Vi ber om at alle i Nes svarer på undersøkelsen, helst elektronisk da dette sparer mye etterarbeid.

Det har tatt lang tid og det har vært en vanskelig prosess å få en politisk beslutning i kommunestyret, også å få administrasjonen med, men vi som har arbeidet med saken tror at dette kan gi resultater. Undersøkelsen vil ikke bli tatt på alvor, om kun de som har vært engasjert i arbeidet svarer, her må alle bidra med sitt svar.

Det er laget en Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/652911798190115/?ref=bookmarks
Gruppen er åpen og dere kan eventuelt dele oppslag der.. Dersom dere ønsker å bidra og legge egne innlegg på siden, er det bare å spørre om å få bli medlem.
Etter undersøkelsen kan det være aktuelt å dele informasjon om lokale prosjekter og annet der.