24. mai 2024

Møte mellom velforeninger i Nes om mobildekning

Bakgrunn for møtet

Seterstøa og omegn vel hadde tatt initiativ til å samle velforeningen i Nes for å drøfte mulige felles tiltak for å få forbedret dekningen av mobil- og datatjenester i Nes. Møtet ble avholdt hos Astrid Leestemaker på gamle Smedsrud skole på Seterstøa 3 juni 2015.

Følgende velforeninger deltok på møtet

  • Seterstøa og omegn vel ved Astrid Leestemaker og Bjarne Haugen
  • Årnes vel ved Vidar Nordby
  • Østgård velforening ved Lars Fjellstad
  • Vestre Fenstad vel ved Birger Tverrfjell
  • Skogbygda vel ved Wenche Løvlien
  • Vormsund vel ved Helge Onsrud

Situasjonen i Nes

Der er mangelfull dekning av mobiltjenester og Internett flere steder i bygda, herunder i områder som hører til alle de fremmøtte velforeningene. Mangelfull mobildekning går også fram av nettleverandørenes dekningskart. Situasjonen er ikke tilfredsstillende for privatpersoner eller bedrifter. Manglende dekning har både en sikkerhetsmessig og en økonomisk side. Flere velforeninger har vært i kontakt med nettleverandører og med kommunen uten at det hittil har ført til resultater.

Velforeningene erkjenner at det er økonomiske begrensninger som nettleverandørene må ta hensyn til. Men det finnes en offentlig støtteordning for å bygge ut bedre dekning enn det nettleverandørene selv finner økonomisk forsvarlig. Det er kommunen som må søke om slike midler.

Konklusjoner fra møtet

Det var enighet om å be kommunen om et møte om saken. Henvendelsen bør rettes til teknisk sjef. Det er dessuten ønskelig at næringssjefen deltar på møtet. Hensikten med møtet er å få kommunen til å engasjere seg i saken og herunder søke om midler fra den statlige støtteordningen.

Vormsund Vels representant skriver utkast til brev som sendes til deltakerne på møtet for kommentarer. Deretter sendes  brevet til kommunen med kopi til de politiske partiene og til pressen. Velforeningene som ikke deltok på møtet 3. juni inviteres til å bli med på den felles henvendelsen til kommunen.

Deltakerne på møtet var dessuten enige om at det vil være nyttig at velforeningene i Nes møtes én eller to ganger i året for å drøfte saker av felles interesse, og for å utveksle erfaringer fra å drive en velforening. Spørsmålet om å få til fellesmøter vil bli drøftet i forbindelse med møtet med kommunen om mobil- og internettdekning.