24. mai 2024

Medlemskap i Årnes Vel 2016

 

I disse dager blir medlemskontingent for 2016 distribuert ut til eksisterende medlemmer.
Et vervebrev vil også bli lagt i postkasse til de fleste som ikke er medlemmer av Årnes Vel.

Vi håper de fleste ønsker å opprettholde sitt medlemskapet og at nye melder seg inn i velet.
Årnes Vel er aktive i arbeidet for å gi området en best mulig utvikling, som for eksempel kommuneplan, regulerings- og utbyggingsplaner og trafikksikkerhet m.m.
Flere medlemmer gir større innflytelse og slagkraft i de saker vi uttaler oss om.
Vi bevilger også økonomisk ståtte til andre frivillig lag og foreninger tilknyttet Årnes.
Følg innstilling på fakturasiden av brevet, med de opplysninger vi ønsker oss for å vedlikeholde vårt medlemsregister.

Har du ikke fått vårt brevet kan du sende inn din registrering via nettbank.
Husk å påføre ditt navn og adresse i informasjonsfeltet.
Innbetaling til kontonr. 1271.27.19875
Medlemsavgift kr 125,-

Styret Årnes Vel