19. juli 2024

KLAGE PÅ DÅRLIG DEKNINGSFORHOLD FOR MOBILTELEFON

TELENOR
STRANDGATA 9

7900 RØRVIK

Årnes 26.10 2014

 

KLAGE PÅ DÅRLIG DEKNINGSFORHOLD FOR MOBILTELEFON
ÅRNESOMRÅDET , NES KOMMUNE I AKERSHUS.

 

Årnes Vel har det siste året mottatt mange henvendelser  fra våre medlemmer angående store varierende dekningsforhold  for mobilabonnenter som er tilknyttet Telenor. Dekningsforholdene kan variere  veldig mye og kan falle helt ut under samtaler. I flere tilfeller er det ikke dekning i det hele tatt. Dette rimer dårlig med all annonsering fra Telenor om gode dekningsforhold for mobiltelefonen.

Dårlig dekningsforhold gjelder noen områder i Årnes sentrum og øst for Årnes med mange fastboende og hytteeiere. Flere abonnenter har selv prøvd å nå fram med sine henvendelser, uten nevneverdige resultat og  begynner nå å bli frustrerte.

For mange medfører en dårlig dekning på mobiltelefon en redusert kontaktmulighet og reduserer sikkerheten  i  hverdagen etter at fasttelefonen  mer eller mindre er nedgradert.

Årnes Vel ber Telenor følge opp dette snarest slik at også beboere i Årnes med  omegn kan få en tilfredsstillende dekning for mobiltelefonen.

Årnes Vel ser fram til en snarlig bedring og håper eventuelt at Telenor kan komme på et møte for nærmere informasjon.

 

Hilsen

Årnes Vel