21. juni 2024

HØRING- FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL PÅ GLOMMA, VORMA OG ANDRE VASSDRAG, NES KOMMUNE.

Årnes Vel ser ingen grunn til å endre gjeldende forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune.
Gjeldende forskrift bør gjøres bedre kjent for innbyggerne, utenom kommunens egne sider.