24. mai 2024

Henvendelse til Nes kommune om gatelys – Årnes

Årnes Vel har den siste tiden mottatt meldinger om feil og mangler ved enkelte gatelys på Årnes.

Dette gjelder:

 • Banklia. Et lampepunkt øverst som ikke virker.
 • Kirkevegen/Runnivegen. Defekte lamper på begge sider av vegen, og kanskje det bør være flere lampepunkter.
 • Gammelt lyspunkt ved Årnes kirke, nordre innkjøring, har vært mørkt i flere år.
 • Lysene slukkes og tennes på de underligste tider av døgnet.  Feil på fotoceller eller manuelt styrt?
 • Hagenfeltet ved Dragsjøvegen.  Flere lampepunkter som ikke virker.
 • Silovegen fra sentrum opp til Brudehaugvegen. Feil på lyspunkter eller fotocelle gjør at det til tider er vanskelig for bevegelseshemmede å ta seg fram når det er mørkt.
 • Høybyvegen. Et lyspunkt har vært mørkt i flere år.
 • Høvlerigata. Er lys som ikke virker.
 • Det kommer stadig henvendelser om andre mørke lyspunkter i Årnes sentrum som at store deler av Rådhusgata og Jernbanegate er uten lys.
 • Gangveg langs Droggedalen fra sentrum og opp til kryss til Nes VGS. Flere lyspunkter er mørke.
 • Oppsummert vil dette si at mange områder på Årnes er mørke og det er utrygt og risikabelt for mjuke trafikanter.

Mange av de feil som er nevnt her har vært rapportert om tidligere uten at det er blitt gjort noe.

Årnes Vel håper nå at Nes kommune sjekker alle disse nevnte steder og bidrar til at gatelys virker som forventet.

Der hvor Nes kommune ikke har ansvaret så må det varsles til rette instans.

Hilsen
Årnes Vel