REPARERER BRUD PÅ JORDKABEL

Omsider er arbeidet startet med å reparere brudd på jordkabel mellom 2 lysmaster på turstien nedenfor Tufteparken/gapahuken til Årnes skole. På grunn av vedlikeholdsarbeid på strømnettet, så vil lyset bli koblet ut på turstien fra brygga og deler av Strandvegen og fram til Høievegen. Arbeidet forventes å være ferdig i morgen 29.oktober.

Les mer REPARERER BRUD PÅ JORDKABEL
oktober 28, 2021

Årsmøte torsdag 29. april 2021

Det avholdes årsmøte torsdag 29. april 2021 kl. 19.00 i Raumnes & Årnes klubbhus, Stadionvegen 4, Årnes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes skriftlig til Årnes Vels epost: post@arnesvel.no innen 29. mars 2021. Velkommen! Se mer om Årnes Vel facebook Postboks 159 2151 Årnes

Les mer Årsmøte torsdag 29. april 2021
mars 8, 2021

Nye leietagere i Velgåreden

Årnes Vel se med glede at lokaler fyldes opp med ny aktivitet og drivere. I Silovegen 1A har nå Ringfoss Markiser AS leid lokaler og pusset opp. Firmaet er godt etablert og kjent i distriktet med produkter for solavskjerming. Restauranten La Perla blir fra 1 mars overtatt av et annet selskap som vil basere seg […]

Les mer Nye leietagere i Velgåreden
februar 18, 2021