24. mai 2024

Årsmøte torsdag 29. april 2021


Det avholdes årsmøte torsdag 29. april 2021
kl. 19.00 i Raumnes & Årnes klubbhus,
Stadionvegen 4, Årnes.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
fremmes skriftlig til Årnes Vels epost:
post@arnesvel.no innen 29. mars 2021.
Velkommen!
Se mer om Årnes Vel facebook
Postboks 159
2151 Årnes