REPARERER BRUD PÅ JORDKABEL

Omsider er arbeidet startet med å reparere brudd på jordkabel mellom 2 lysmaster på turstien nedenfor Tufteparken/gapahuken til Årnes skole. På grunn av vedlikeholdsarbeid på strømnettet, så vil lyset bli koblet ut på turstien fra brygga og deler av Strandvegen og fram til Høievegen. Arbeidet forventes å være ferdig i morgen 29.oktober.

Les mer REPARERER BRUD PÅ JORDKABEL
oktober 28, 2021

ÅRSMØTE UTSATT

På grunn av usikkerheten tilknyttet koronabestemmelser er årsmøtet den 29. april inntil videre utsatt! Ny dato vil blir kunngjort senere.

Les mer ÅRSMØTE UTSATT
april 13, 2021

Årsmøte torsdag 29. april 2021

Det avholdes årsmøte torsdag 29. april 2021 kl. 19.00 i Raumnes & Årnes klubbhus, Stadionvegen 4, Årnes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes skriftlig til Årnes Vels epost: post@arnesvel.no innen 29. mars 2021. Velkommen! Se mer om Årnes Vel facebook Postboks 159 2151 Årnes

Les mer Årsmøte torsdag 29. april 2021
mars 8, 2021

Vår kjente vaktmester i Velgården har gitt seg

Vår vaktmester gjennom flere 10-år, Per Stokke, har gitt seg og overlatt ansvaret til andre som har gode kunnskaper på området. Årnes Vel takket Per for hans innsats med gave, en liten sammenkomst og middag sammen med dugnadsgjengen. Han har til en hver tid stilt opp og tatt sine oppgaver med et smil. Tilbakemeldingene om […]

Les mer Vår kjente vaktmester i Velgården har gitt seg
februar 22, 2021

Nye leietagere i Velgåreden

Årnes Vel se med glede at lokaler fyldes opp med ny aktivitet og drivere. I Silovegen 1A har nå Ringfoss Markiser AS leid lokaler og pusset opp. Firmaet er godt etablert og kjent i distriktet med produkter for solavskjerming. Restauranten La Perla blir fra 1 mars overtatt av et annet selskap som vil basere seg […]

Les mer Nye leietagere i Velgåreden
februar 18, 2021