24. mai 2024

ÅRSMØTE ÅRNES VEL

Årsmøte holdes tirsdag 21. mars kl. 19.00

Sted: Peking Palace Restaurant, Velgården, Årnes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, herunder forslag til kandidater til styret, fremmes skriftlig til:

Årnes Vel innen 28. februar 2017.

Styret