Kontakt

Leder:
Vidar Nordby                    e-post: v.nordby@online.no

Nestleder:
Roy Arne Andersen          e-post: roy-arne@bbnett.no

Sekretær:
Harald Verket                   e-post: hverket@online.no

Styremedlemmer:
Øivind Bjerkeli                  e-post: objerkeli@gmail.com
Terje Smith                       e-post: terje@smiths.no

Varamedlemmer:
Hilde Willersrud       1. vara
Frode Engebretsen  2. vara
Grethe Kverme        3. vara

.

E-post til Årnes Vel direkte: post@arnesvel.no